TIBBI İHMAL DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

Tıbbı müdahalelerde yanlış uygulama, tıbbi hata, hekimliğin kötü uygulaması, tıbbi uygulama hataları gibi pek çok durumda malpraktis davaları açılabiliyor.

Malpraktis, Hekimler, görevlerini yaparken, ihmal, hata ya da kusurları ile hastalarına verdikleri zararlar nedeni ile ceza hukuku hükümlerine göre şahsen sorumludur. Aynı zamanda hekimler bu sorumlulukları nedeni ile hastaların uğradığı Borçlar Kanunu hükümlerine göre maddi ve manevi zararı şahsi mal varlıklarından tazmin etmekle de yükümlü tutulabilirler.

Yazılarımız

Randevu Talebi