İDARE-VERGİ DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

Dava, başka biri tarafından hakkı ihlal edilen, hakkı tehlike altında bırakılan veya haksız talepte bulunulan kişinin mahkemeden hukuki koruma istemesidir. Vergi hukuku ise vergi borcu sebebiyle devlet ve kişiler arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. Yani vergi davaları devlet ve bireyler arasındaki menfaat dengesinin sağlanmasına yarayan davalardır.

Vergi yargısının asli dayanağını Anayasanın 125. maddesi oluşturur. Bu maddeye göre; "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." Diğer yasal dayanaklar ise İdari Yargılama Usulü Kanunu, Danıştay Kanunu ve Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanundur.

Yazılarımız

Randevu Talebi