Boşanma Davaları Çeşitleri

İhticanıza Uygun Çözümler...


Büyük umutlarla ve hayallerle başlayan evlilikler malesef boşanma davaları ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma davaları resmi olarak gerçekleşen evliliklerin hakim kararı ile sona ermesini sağlar. Hayal kırıklığı ve çiftlerin anlaşamama, şiddetli geçimsizlikleri sonucu ayrılma kararı almaları sonucunda hukuki işlemlerle boşanma işlemi gerçekleşmektedir. 

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak açılabilir. Bu davalar avukat ile lehine sonuçlanabilir. boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılır anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ortak kararıyla hızlı bir şekilde boşanma işlemi gerçekleşmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise yalnızca tarafların birinde bir sorun varsa çekişmeli boşanma davası oluşur. Boşanma davasında taraflar nafaka, velayet, manevi-maddi tazminat gibi konular görüşülür.  Çekişmeli boşanma davalarında süreç daha karışık ve zor bir hale gelir. 

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları en hızlı çözüme kavuşan davalardır. İki tarafında her konuda uzlaşmış olmasıyla boşanma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir. 

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar;

  • Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir
  • Eşlerin ortak kararla mahkemeye başvurması gerekir
  • Tarafların ikiside mahkemede bulunmak zorundadır. Hakim tarafından ikiside dinlenilmelidir.
  • Protokol üzerinden anlaşma yapılmalıdır; tüm şartlar bulunmalıdır.

Tüm şartlar bulunmadığı takdirde boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. 

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası çeşitlerinden biri olan çekişmeli boşanma davası tarafların hakim karşısında delil sundukları ve o deliller sonucunda karara varılan davadır. bu davada davacı olan taraf karşı taraf hakkında iddiaları ispatlamak zorundadır. Size açılan davalara iddiaları çürütmeniz gerekmektedir. Bu davalar çok zor ve karışık davalardır ve uzun zaman sürebilmektedir.

Boşanma Sebepleri

Hukuken genel boşanma sebebi olarak şunlar gösterilmiştir:

  • Tarafların mizaçlarının uyuşmaması ve bu nedenle çıkan tartışmalar
  • Geçimsizlik
  • Tarafların evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri
  • Şiddet, tartışma veya hakaret
  • Güven sarsan davranışların sergilenmesi

Yazılarımız

Randevu Talebi