TANIMA-TENFİZ DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararının, Türkiye' de geçerlilik kazanması için mutlaka Türkiye de tanıma ve tenfiz davası açılıp davanın mahkemece kabul edilmesi ve yabancı ülke boşanma kararının tanınması ve tenfizi gerekmektedir.Bu şekilde yapılmadan sadece yabancı ülkede boşanılırsa bu karar Türkiye'de nüfusa işlenmez,Türkiye nüfusunda hala evli gözükürsünüz.Böylesi bir durumda, vatandaşlarımızın yeni bir evlilik yapmasını engellediği gibi boşanılan eş aynı zamanda mirasçınız olmakta ve miras hukuku yönünden de sıkıntılara neden olmaktadır. Bu tür davalarda mutlaka bu konularda tercübeli ve ne tür evrakların gerekeceği bilen bir avukatla işlemlerin yürütülmesi önemlidir.Çünkü eksik gelecek belgeler veya gelen belge içerisindeki eksik hususlar işlemlerinizin uzamasına yol açar bu durumda acelesi olan taraflar için sıkıntılar yaratacaktır.

TANIMA-TENFİZ DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Fransa boşandım ancak Türkiye'de dava açıp kararı tanıtmadım herhangi bir ülkede veya Türkiye de yeniden evlenebilir miyim?

Evlenemezsiniz.Çünkü karar Türkiye de tanıtılmamıştır.Bir şekilde evlenseniz bile bu geçersiz ve hükümsüz bir evlilik olacaktır.Bu da bir çok hak kaybına neden olacaktır.

Hollanda da boşandım.Türkiye de kararı tanıtmak için dava açmak istiyorum.Türkiye ye gelmem şart mı?

Hayır şart değil.Türkiye de bir avukata vekalet vererek adınıza dava açılacağı, gibi duruşmaları da takip etmek zorunda olmazsınız.Vekalet vereceğiniz avukatınız tüm işlemleri sizin adınıza Türkiye de yapar.

İngiltere de boşandım aradan yıllar geçti.Yine de bu kararın tanınması için Türkiye de dava açılabilir mi?

Açabilirsiniz.Yabancı ülke kararlarının Türkiye de tanınması için bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Boşandığım Alman eşimin Vekalet Vermesi Dava Sürecini Hızlandırır mı?

Evet. Eski eşinizin de vekalet vermesi süreci hızlandırır.Bu durumda açılacak davada hem siz hem de boşandığınız eşiniz iki ayrı avukatla temsil edilir.Dava süreci son derece kısa zamanda sonlandırır.Büromuzda gelen bu tür gelen davalar en geç 1 ay içinde bitirilmektedir.Ancak mahkemelerin yoğunluğuna göre bu süreler azalabilmektedir.

Boşandığım Belçikalı eşim vekalet vermiyor ve yurtdışında yaşıyor dava süreci nasıl işler?

Boşandığınız eşiniz vekalet vermez ise yurtdışına tebligat yapılacağından süreç daha uzun olacaktır. Söz konusu dava süresi ile ilgili olarak mahkeme yoğunluğu ile ilgili net bir süre vermemiz mümkün olmamakla birlikte, mümkün olabilecek en kısa sürede netice alınacaktır.

Boşandığım Alman eşim avukata vekalet verse bende Türkiye ye gelsem işlemlerim ne kadar süre de biter?

Bu durumda da yurtdışı mahkeme kararının tanınması en kısa sürede yapılır.Genel olarak mahkemelerin yoğunluğu önemlidir ancak büromuzda bu tür davalar en geç 1 ay içinde sonlandırılmaktadır.

Tanıma davasına bakılan ülkeler:

Hukuk büromuzda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan,Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerde yapılan boşanmalarla ilgili davalara bakılmaktadır.

Yurtdışı boşanma kararının Türkiye de tanınması yurtdışında avukata vekalet verirken nelere dikkat etmeliyim?

Burada dikkat edilecek en önemli husus aşağıda belirttiğimiz ibarelerin mutlak olarak vekaletin içerisinde yer almasıdır. Eşim ………………………'den Almanya'da boşanmış olduğumdan, Alman mahkemesince verilmiş ve kesinleşmiş olan boşanma kararını T.C. mahkemelerinde tenfiz ettirmeye, tanıtmaya ve kesinleştirmeye, boşanma davası açmaya , bu konuyla ilgili olarak T.C. mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyabda olacak davalara girmeye, icabında temyiz hakkından feragate ve bu yoldaki feragati kabule, hükümleri kesinleştirmeye, nüfusa kayıt ve tescil ettirmeye, adıma yeni nüfus cüzdanı çıkarttırmaya, İl Adalet Komisyonu'na müracaat ederek apostille damgası tatbik ettirmeye, bu hususlarda ahzu kabza, sulh ve ibraya, başkalarım da tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere…… Vekaleti aldıktan sonra bu cümlelerin geçip geçmediğinin tarafınızdan kontrol edilmesi geçmiyorsa geçmesi için talepte bulunmanız gerekmektedir.

Yazılarımız

Randevu Talebi