BOŞANMADA MAL PAYLAŞIM DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIM DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Medeni Kanununda hangi mal rejimi uygulanmaktadır?

01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yeni kanun bunun yanında seçilebilir üç mal rejimi de düzenlemiştir. Bunlar:Mal ayrılığı rejimi, Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi,Mal ortaklığı rejimi, olmak üzere yasal mal rejimi yanında 3 seçimlik mal rejimi yeni kanun ile düzenlemiştir. Taraflar yukarıda belirtilen mal rejimlerinden birini özel olarak seçmemişler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Yani taraflar arasında seçilmiş özel bir mal rejimi yoksa 01 Ocak 2002 tarihinden önce alınan malların paylaşımında mal ayrılığı rejimi, 01 Ocak 2002 tarihinden sonra alınan malların paylaşımında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır

Boşanma davası ile Mal rejiminin tasfiyesi davası birlikte açılabilir mi?

Her iki davada birlikte açılabilir.Ancak mal rejiminin tasfiyesinden doğan dava ve talepler boşanmanın eki niteliğinde olmadığından, uygulamada boşanma davasında talep edilmesi halinde,mahkemece tefrik edilerek(ayrılarak), boşanma davası neticeleninceye kadar bekletici mesele yapılmaktadır.

Eşimle 2002 yılından sonra evlendik ev ve araba aldık paylaşım nasıl olacak?

öyle bir durumda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacağından,evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların (mümkünse ayni olarak yarısını) parasal değerinin yarısını, katılma alacağı olarak, ayrıca diğer eşin şahsı mallarına yapmış olduğu katkıyı ve değer artışını da değer artış payı olarak dava ile talep edebilirsiniz.

Eşimle evliliğimiz sırasında, babamın vefatıyla, miras kalan tarla, boşanırsak mal paylaşımına girer mi?

Böyle bir durumda size miras kalan herhangi bir gayrimenkul paylaşıma girmez.Çünkü bunlar kişisel mal sınıfına girmektedir. Türk Medeni Kanun'da "kişisel mallara nelerin girdiği dört bent halinde sayılmıştır. Kanuna göre;Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,Manevî tazminat alacakları,Kişisel mallar yerine geçen değerler,olmak üzere kanunda sayılmıştır.

Eşimle evlenmeden önce aldığım daire boşanırsak mal paylaşıma girer mi?

Hayır girmez.Çünkü, kişisel mal sınıfa girer.Buna göre; Evlilikten önce aldığınız bir daire sizin kişisel malınızdır. Bu evi satıp parasıyla aldığınız yeni ev de yine sizin kişisel malınızdır.

Eşimle evliliğimiz sırasında emekli oldum.Alacağım emekli ikramiyesi mal paylaşımına girer mi?

Hayır girmez.Gerek emekli ikramiyeniz gerekse emekli ikramiyesi ile aldığınız herhangi bir ev veya araba boşanma olduğu taktirde mal paylaşımına girmez.Bunlarda kanun hükmü gereği kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

Evliliğim sırasında milli piyango dan ikramiye kazandım boşanırsam mal paylaşımına girer mi?

Eşimle 1988 yılında evlendik 2000 yılında tüm parasını ödeyip ev aldık.Boşanırsak bu evin durumu ne olacak?

Kanunumuza göre 01 Ocak 2002 tarihinden önce alınan malların paylaşımında mal ayrılığı rejimi geçerlidir. Yani Evlilik boyunca kim ne kazanmışsa kendine kalıyor. Boşanma durumda mal paylaşımı yapılmıyor.Böyle bir durumda ancak bu malın alınması sırasında parasal destekte bulunduğunuzu ispatladığınız takdirde, yaptığınız katkı ölçüsünde mal paylaşımında bulunabilirsizin.

Mal rejiminden kaynaklı davalarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Nisan 2013 tarihli 2013/8-375 E. 2013/520 K. sayılı ilamı ile 2002 den sonra edinilmiş mallara katılma rejimine yönelik olarak açılan "katılma alacağı" davalarının zamanaşımı Borçlar Kanunundaki genel hükümlere tabii tutularak 10 yıl olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce edinilen mallar için ise o dönemde geçerli olan mal ayrılığı rejimi gereğince açılan katkı payı alacağı davaları zaten her durumda o dönemki Medeni Kanun gereğince boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Böylece eski Medeni Kanun- yeni Medeni Kanun, 2002 öncesi-2002 sonrası ayrımlarına gerek kalmadan "katkı payı" ve "katılma alacağı" davalarında zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanacaktır.

Yazılarımız

Randevu Talebi