HİZMET TESPİTİ DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

HİZMET TESPİTİ DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

En basit tanımıyla hizmet tespit davaları; Sosyal güvenlik kurumuna bildirilimi yapılmaksızın, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin,sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için görevli ve yetkili İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla açtıkları davalardır.

Hizmet tespit davaları için gerekli 3 şart;
1- Sigortasız olarak çalışma,
2- Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca kendiliğinden saptanmamış olması,
3-İşten ayrılış tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açılması dır.

Sigortalı ölmüşse, hak sahiplerinin 5 yıllık hak düşürücü süresi sigortalının ölüm tarihinden başlar.
Hizmet tespit davasını sigortasız çalışan kişinin kendisi ya da sigortalı ölmüşse hak sahipleri eş, çocuk, ana-baba açabilir.
Hizmet tespit davalarında işveren ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna da davalı olarak gösterilir.
İşçi davayı kazanırsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir.

Yazılarımız

Randevu Talebi